II termin egzaminu z chemii organicznej dla studentów kierunku Farmacja odbędzie się w dniu 04 września  2020r. od godziny 10oo poprzez aplikację Microsoft Teams. O kolejności odpowiedzi podczas egzaminu studenci zostaną powiadomieni 02.09.20r. przez Teamsa.

Natomiast III termin egzaminu zaplanowany został na dzień 14 września 2020r., również od godziny 1000 i z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Lista studentów II roku kierunek Farmacja zwolnionych z egzaminu „Chemia organiczna” w roku akademickim 2019/2020 jest dostępna w zakładce "Egzaminy"

Informujemy, że od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone zostają wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej  Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.


Kontaktowanie się studentów z nauczycielami akademickimi jest możliwe drogą elektroniczną, jak również drogą telefoniczną. Adresy e-mailowe dostępne są w zakładce Pracownicy.
Kontakt telefoniczny z pracownikami Katedry i Zakładu Chemii Organicznej jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 9-13 pod nr telefonu 618546670.

Sprawdziany z chemii organicznej dla studentów I roku Farmacji odbędą się na sali ćwiczeń w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej w następujących terminach:

Sprawdzian nr 3: wtorek 18.03.20r., godz. 15.30-16.00;
Sprawdzian nr 4: czwartek 23.04.20r., godz. 08.30-09.00;
Sprawdzian nr 5: wtorek 12.05.20r., godz. 16.00-16.30.