Gdzie jesteśmy

 

Odwiedziny

286350
Statistik created: 2017-05-26T09:20:56+02:00
Odwiedzin od 28-05-2009

Wyniki egzaminu z "Chemii surowców kosmetycznych" dla I roku kierunku kosmetologia dostepne są w zakładce egzaminy.

 

Osoby zwolnione z egzaminu z chemii organicznej w roku akademickim 2016/17 z oceną bardzo dobrą - zakładka Egzaminy.

Wyniki z egzaminu "Sensoryka i środki zapachowe" dostępne są w zakładce egzaminy.

EGZAMIN Z CHEMII ORGANICZNEJ W PIERWSZYM TERMINIE ODBĘDZIE SIĘ:

5 CZERWCA 2017r.  w sali HRYNAKOWSKIEGO i sali HOROSZKIEWICZA

12 CZERWCA 2017r.w sali HRYNAKOWSKIEGO

19 CZERWCA 2017r. w sali  HOYERA

             CZAS TRWANIA GODZ. 15.00 DO 18.00.

 

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką prac magisterskich realizowanych w roku 2017/2018. Prezentacja dostępna jest w zakladce dla magistrantów/ ważne informacje.