Zgodnie z zarządzeniem Pani Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Profesor       dr hab. Anny Jelińskiej, od 11 stycznia 2021 roku wszystkie zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne (ćwiczenia) na wszystkich kierunkach, które realizowane są w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej będą odbywały się z bezpośrednim udziałem Studentów według planu zajęć.

W myśl  Zarządzenia Nr 144/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  w  Poznaniu  z  dnia  25  listopada  2020  roku dotyczącego wznowienia  na  Wydziale  Farmaceutycznym  wszystkich zajęć  kształtujących umiejętności  praktyczne,  zajęcia dla studentów I roku Kosmetologii trybu niestacjonarnego z przedmiotu "Sensoryka i środki  zapachowe"  odbędą się w formie bezpośredniej w dniu 9 stycznia 2021 r.

Studenci I roku Kosmetologii studiów stacjonarnych przedmiot "Chemia surowców kosmetycznych" będą odbywać w trybie bezpośrednim od dnia 8 stycznia 2021r.

Z wielką radością informujemy, ze w dniu dzisiejszym, tj. 29 września 2020r. Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniem z dnia 6 lutego 2020r. nadał Panu dr hab. Andrzejowi Gzella tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu!

Serdecznie Gratulujemy Panu Profesorowi!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć fakultatywnych prowadzonych w naszej Katedrze w roku akademickim 2020/2021. Zapisy on-line w systemie Wisus.

II termin egzaminu z chemii organicznej dla studentów kierunku Farmacja odbędzie się w dniu 04 września  2020r. od godziny 10oo poprzez aplikację Microsoft Teams. O kolejności odpowiedzi podczas egzaminu studenci zostaną powiadomieni 02.09.20r. przez Teamsa.

Natomiast III termin egzaminu zaplanowany został na dzień 14 września 2020r., również od godziny 1000 i z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.