Fakultety dla studentów I roku farmacji w roku akademickim 2020/2021

 

1. NATURALNE SUBSTANCJE AKTYWNE W PIWIE

   Zajęcia prowadzi dr Dorota Olender

 

2. SYSTEMY NAZEWNICTWA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

    Zajęcia prowadzi mgr Katarzyna Sowa-Kasprzak

 

3. ODDZIAŁYWANIA MIĘDZYCZĄSTECZKOWE

     Zajęcia prowadzi dr Dorota Olender   

 

4. Wykorzystanie analizy rentgenograficznej w farmacji

     Zajęcia prowadzi prof. dr hab. Andrzej Gzella     

 

5. STRUKTURA I ZNACZENIE WYBRANYCH BIOCZĄSTECZEK

     Zajęcia prowadzi: dr Justyna Żwawiak

      

6. POSTĘPY W CHEMII ZWIĄZKÓW HETEROCYKLICZNYCH

    Zajęcia  prowadzi: dr Anna Pawełczyk