Fakultety dla studentów I i II roku farmacji w roku akademickim 2019/2020

 

1. NATURALNE SUBSTANCJE AKTYWNE W PIWIE

   Zajęcia prowadzi dr Dorota Olender

 

2. SYSTEMY NAZEWNICTWA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

    Zajęcia prowadzi dr hab. Anna Katrusiak 

 

3. ODDZIAŁYWANIA MIĘDZYCZĄSTECZKOWE

     Zajęcia prowadzi dr hab. Anna Katrusiak      

 

4. Wykorzystanie analizy rentgenograficznej w farmacji

     Zajęcia prowadzi prof. UM dr hab. Andrzej Gzella     

 

5. STRUKTURA I ZNACZENIE WYBRANYCH BIOCZĄSTECZEK

     Zajęcia prowadzi: dr Justyna Żwawiak

      

6. POSTĘPY W CHEMII ZWIĄZKÓW HETEROCYKLICZNYCH

    Zajęcia  prowadzi: dr Anna Pawełczyk