"Chemia oganiczna" w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

 dla studentów I roku Inżynierii Farmaceutycznej

 

Wykłady  oraz zajęcia seminaryjne

Prowadzone są w formie zdalnej przez dr hab. Barbara Bednarczyk-Cwynar

 

 Harmonogram zajęć z "Chemii oganicznej" w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

 dla studentów II roku Inżynierii Farmaceutycznej

WTOREK

8.00-11.30 – grupa 1, 2: dr J. Żwawiak, mgr. K. Sowa-Kasprzak

15.12.20r. - 09.02.21r.   UWAGA: Pierwsze zajęcia 2h: 8.00-9.30

11.45-15.15 - grupa 3, 4: dr hab. B. B.-Cwynar, dr D. Olender

15.12.20r. - 09.02.21r. UWAGA: Pierwsze zajęcia 2h: 9.45-11.15

15.30-19.00 grupa 7, 8: dr hab. B. B.-Cwynar, mgr.J. Warguła

15.12.20r. – 09.02.21r. UWAGA: Pierwsze zajęcia 2h: 11.30-13.00

PIĄTEK

 7.45-11.30 – grupa 5, 6: dr J. Żwawiak, mgr.J. Warguła

18.12.20r. - 09.02.21r. UWAGA: Pierwsze zajęcia 2h: 10.00-11.30

 

Wykłady dla studentów II roku Inżynierii Farmaceutycznej

prowadzone są przez dr hab. Barbarę Bednarczyk-Cwynar w formie zdalnej w terminie 20.10.20r. – 08.12.20r.

Ostatnie zajęcia 08.12.20r. w godz. 9.00-9.45.

 

Seminaria"Chemia związków naturalnych" dla studentów II roku Inżynierii Farmaceutycznej

prowadzone są przez dr Justynę Żwawiak w formie zdalnej w terminie 18.11.20r.-16.12.20r.

ŚRODA: 8.00 - 10.15 - grupa 1

             10.30 - 12.45 - grupa 2