Diagnostyka laboratoryjna, analityka medyczna, analityka kliniczna - dziedzina nauk medycznych, której zadaniem jest badanie in vitro i opisywanie parametrów materiału pobranego od pacjenta przy użyciu technik mikroskopowych, biochemicznych, immunologicznych, bakteriologicznych, analizy instrumentalnej i innych celem postawienia rozpoznania lub monitorowania leczenia.