Gdzie jesteśmy

 

Odwiedziny

286350
Statistik created: 2017-05-26T09:20:56+02:00
Odwiedzin od 28-05-2009

Diagnostyka laboratoryjna, analityka medyczna, analityka kliniczna - dziedzina nauk medycznych, której zadaniem jest badanie in vitro i opisywanie parametrów materiału pobranego od pacjenta przy użyciu technik mikroskopowych, biochemicznych, immunologicznych, bakteriologicznych, analizy instrumentalnej i innych celem postawienia rozpoznania lub monitorowania leczenia.

 

Fakultety w 2015/2016

1. "Podstawy działania i projektowania leków" -15 godz., 1p ECTS, dr hab. M. Bernard

Piśmiennictwo Krosgaard-Larsen, P.; Liljefors, T.; Madsen, U. Textbook of Drug Design and Discovery, Taylor & Francis 2002. Patrick, G. L. An Introduction to Medicinal Chemistry 3 ed., Oxford University Press 2005 (lub tłumaczenie polskie 2- iego wydania angielskiego). Silverman, R. B. The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action 2 ed., Elsevier/Academic Press 2004 (lub tłumaczenie polskie 1-wszego wydania amerykańskiego).

       Forma zaliczenia pracy studenta Zaliczenie na podstawie aktywności studenta na zajęciach.

2. "Ochrona Wlasności Intelektualnej" -15 godz., 1p ECTS, III i IV rok,  dr D. Olender

      Forma zaliczenia pracy studenta Zaliczenie na podstawie aktywności studenta na zajęciach.