Lista studentów II roku kierunek Farmacja zwolnionych z egzaminu „Chemia organiczna” w roku akademickim 2019/2020

 z oceną bardzo dobrą

Lp.
Nr albumu
Grupa
1.
81879
VI
 2.
80901
VI
 3.
80957
III
4.
80817
VI
5.
81882
V
6.
80940
IV
7.
82385
IV
8.
80938
IV
9.
80979
II
10.
80968
II

 

z oceną ponad dobrą

Lp.

Nr albumu

Grupa

1.
80974
II
2.
82387
IV

Oceny z drugiego sprawdzianu z chemii organicznej dla studentów I roku Farmacji

Lp.
Nr albumu
grupa
nr spr./ocena
nr spr./ocena
1.                 
80848
I
1/ 4,0
2/2,0
2.                 
80847
I
1/ 4,0
2/4,0
3.                 
80845
I
1/ 4,5
2/2,0
4.                 
83004
II
1/ 4,0
2/4,0
5.                 
82978 
III
1/ 4,5
2/4,0
6.                 
84513
III
1/ 4,0
2/3,0
7.                 
82974
IV
1/ 4,0
2/3,0
8.                 
82969
IV
1/ 4,5
2/4,0
9.                 
82965
IV
1/5,0
2/4,0
10.               
82951
IV
1/ 4,0
2/4,0
11.               
82938
VI
1/ 4,5
2/3,0
12.               
82937
VI
1/ 4,5
2/2,0
13.               
82935
VI
1/ 4,0
2/2,0
14.               
82934
VI
1/ 4,0
2/2,0
15.               
82933
VI
1/ 5,0
2/4,0
16.               
80893
VI
1/ 5,0
2/5,0
17.               
82925
VI
1/ 4,5
2/4,5
18.               
82921
VI
1/ 5,0
2/4,0
19.               
82920
VI
1/ 4,5
2/2,0
20.               
00000
VI
-
2/2,0

 

Lp.

Nr indeksu

Ocena

1.

76822

dst

2.

78741

db

3.

79521

dst

4.

76649

ddb

5.

79537

dst

 

lp.
nr albumu
grupa
nr spr./ocena
1.
80848
I
1/ 4,0
2.
80847
I
1/ 4,0
3.
80845
I
1/ 4,5
4.
83004
II
1/ 4,0
5.
83002
II
1/ 4,0
6.
77301
II
1/ 3,5
7.
84516
II
1/ 4,0
8.
82978   
III
1/ 4,5
9.
84513
III
1/ 4,0
10.
82974
IV
1/ 4,0
11.
82970
IV
1/ 3,0
12.
82969
IV
1/ 4,5
13.
84422
IV
1/ 3,0
14.
82965
IV
1/5,0
15.
82961
IV
1/3,5
16.
82960
IV
1 /4,0
17.
82959
IV
1/5,0
18.
82951
IV
1/ 4,0
19.
83975
V
1/ 4,0
20.
82943
V
1/ 4,5
21.
84595
VI
1/ 3,0
22.
84510
VI
1/ 3,5
23.
83960
VI
1/ 3,5
24.
82938
VI
1/ 4,5
25.
82937
VI
1/ 4,5
26.
82935
VI
1/ 4,0
27.
82934
VI
1/ 4,0
28.
82933
VI
1/ 5,0
29.
83971
VI
1/ 3,0
30.
80893
VI
1/ 5,0
31.
82925
VI
1/ 4,5
32.
82921
VI
1/ 5,0
33.
82920
VI
1/ 4,5
34.
82919
VI
1/ 4,5

 

Wyniki egzaminu z Chemii Organicznej dla II roku Farmacji z dnia 14.06.19r.

 

Lp.

Nr albumu

I termin 14.06.

1.        

79559

db

2.        

76822

ndst