REGULAMIN I WARUNKI ZALICZENIA ZAJĘĆ

Z CHEMII SUROWCÓW KOSMETYCZNYCH

Kierunek: Kosmetologia

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

rok I , semestr I i II

 1. Przedmiot chemia surowców kosmetycznych realizowany jest w formie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych odbywanych w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej.
 2. Zajęcia odbywają się w grupach studenckich i terminach ustalonych przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego i uzgodnionych z Katedrą i Zakładem Chemii Organicznej.
 3. Szczegółowy plan zajęć umieszczony jest na tablicy ogłoszeniowej oraz na stronie internetowej Katedry i Zakładu Chemii Organicznej //Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, a obecność na ćwiczeniach jest systematycznie kontrolowana.
 5. Na pierwszych ćwiczeniach studenci zapoznają się z zasadami BHP oraz ze szczegółowym regulaminem i harmonogramem zajęć.
 6. Kolejne ćwiczenia obejmują wykonanie przewidzianych na dane zajęcia i zaleconych przez asystenta doświadczeń oraz opracowanie protokołu.
 7. Podczas zajęć laboratoryjnych sprawdzana jest wiedza teoretyczna Studenta z wcześniej wskazanego zakresu związanego z realizowanymi zadaniami praktycznymi. Odbywa się to w formie sprawdzianów pisemnych przeprowadzanych po każdych 3 kolejnych ćwiczeniach.
 8. Nieobecność studenta na ćwiczeniach powinna być usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim lub innym dokumentem urzędowym, przedstawionym na ćwiczeniach następnych po ustaniu okresu nieobecności.
 9. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich 8 sprawdzianów, wykonanie praktyczne zalecanych na każdych zajęciach doświadczeń i opracowanie opisujących je protokołów.
 10. Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do egzaminu z przedmiotu, który ma formę pisemnego testu jednokrotnego wyboru, obejmującego treści programowe realizowane zarówno na wykładach jak i na ćwiczeniach.
 11. W razie niepowodzenia na egzaminie w pierwszym terminie istnieje możliwość dwukrotnego jego poprawiania.
 12. We wszystkich sprawach wątpliwych wykładnię stanowi aktualny Regulamin Studiów w UMP.

 

Osoba nadzorująca dydaktykę na Kierunku Kosmetologia

Dr farm. Anna Pawełczyk   ……………………………………………………………

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko   …………………………………………………………

Kierownik Katedry

Prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko   …………………………………………………………