Przedmiot Chemia II prowadzony jest przez prof. dr hab. Andrzeja Gzellę.

 

WYKŁADY

Wykłady odbywają się w w formie zdalnej w semestrze letnim.

 

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia odbywają się na sali ćwiczeń Katedry i Zakładu Chemii Organicznej.

 

 

 

 

 

Biotechnologia jest dyscypliną nauk technicznych wykorzystującą procesy biologiczne na skalę przemysłową. Konwencja o różnorodności biologicznej ONZ podaje jedną z najszerszych definicji:

Biotechnologia oznacza zastosowanie technologiczne, które używa systemów biologicznych, organizmów żywych lub ich składników, żeby wytwarzać lub modyfikować produkty lub procesy w określonym zastosowaniu.