Przedmiot Chemia II prowadzony jest przez prof. UM dr hab. Andrzeja Gzellę.

 

WYKŁADY

Wykłady odbywają się w poniedziałki w godz. 15.00-16.30 (20.04.20r. - 22.06.20r.)

 

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia odbywają się na sali ćwiczeń Katedry i Zakładu Chemii Organicznej w następujących terminach:

  1. poniedziałek    01.06.20r., 08.06.20r., 15.06.20r.   gr.1,2,3,4   godz. 8.00-11.45
  2. piątek  05.06.20r.    gr.1,2,3,4   godz. 8.00-11.45

 

 

 

 

 

Biotechnologia jest dyscypliną nauk technicznych wykorzystującą procesy biologiczne na skalę przemysłową. Konwencja o różnorodności biologicznej ONZ podaje jedną z najszerszych definicji:

Biotechnologia oznacza zastosowanie technologiczne, które używa systemów biologicznych, organizmów żywych lub ich składników, żeby wytwarzać lub modyfikować produkty lub procesy w określonym zastosowaniu.