Spis treści

Wykaz oryginalnych publikacji naukowych pracowników Katedry i Zakładu Chemii Organicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu