Dyżury pracowników
Katedra i Zakład Chemii Organicznej
rok akademicki 2019/2020

 

prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko         poniedziałek  11.30-12.30

dr hab. Andrzej Gzella, prof. UM             piątek 12.00-13.00

dr hab. Marek k. Bernard                  poniedziałek  17.00-18.00

dr hab. Anna Katrusiak                          środa   11.00-12.00

dr hab. Jacek Kujawski                     poniedziałek  11.00-12.00

dr hab. Barbara Bednarczyk – Cwynar     piątek 10.00-11.00

dr Dorota Olender                               czwartek 11.00-12.00

dr Anna Pawełczyk                             czwartek 12.00-13.00

dr Justyna Żwawiak                             środa     10.30-11.30

dr Krystyna Majewska                          środa     10.30-11.30

mgr Joanna Warguła                           czwartek 14.30-15.30

mgr Katarzyna Sowa-Kasprzak              środa 10.30-11.30

 
                                                

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------