Dyżury wszystkich pracowników
Katedry i Zakładu Chemii Organicznej
w roku akademickim 2020/2021

odbywają się w formie zdalnej z wykorzystaniem MS TEAMS

 

prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko          poniedziałek 09.00-10.00

prof. dr hab. Andrzej Gzella              piątek 12.00-13.00           

dr hab. Marek K. Bernard                 środa 16.00-17.00                        

dr hab. Jacek Kujawski                     poniedziałek 12.00-13.00

dr hab. Barbara Bednarczyk-Cwynar  poniedziałek 09.00-10.00  

dr Dorota Olender                            poniedziałek 15.30-16.30                            

dr Anna Pawełczyk                           środa 10.30-11.30

dr Justyna Żwawiak                          wtorek 17.00-18.00   

mgr Joanna Warguła                         wtorek 14.00-15.00 

mgr Katarzyna Sowa-Kasprzak           wtorek 11.35-12.35

 
                                                

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------