Gdzie jesteśmy

 

Odwiedziny

286350
Statistik created: 2017-05-26T09:20:56+02:00
Odwiedzin od 28-05-2009

Zasady zaliczenia przedmiotu „Ochrona Własności Intelektualnej”

  1. Obecność obowiązkowa,
  2. Aktywne uczestniczenie w zajęciach,
  3. Zaliczenie testu – udzielenie poprawnych odpowiedzi na co najmniej 15 pytań z 25 pytań testowych (60%, test jednokrotnego wyboru, cztery odpowiedzi).

Od roku akademickiego 2013/2014 przedmiot  "Ochrona własności intelektualnej" prowadzony jest w formie fakultatywnej dla studentów Oddziału Analityki Medycznej oraz studentów Wydzialu Nauk o Zdrowiu (zakładka fakultety).

Dla studentów kierunku Kosmetologia i Farmacja przedmiot ten prowadzony jest w formie seminaryjnej.

Osobą odpowiedzialną za przedmiot jest dr Dorota Olender.

 

Zajęcia seminaryjne Ochrona własności intelektualnej w roku akademickim 2016/2017

1) dla studentów IV roku farmacji 

(od 28.09 do 14.11.2015r)

 Poniedziałek: 11.30 - 13.15  gr.V

                      15.00 - 16.45  gr. I

            Środa: 11.40 - 13.25  gr. IV

                      13.30 - 15.15  gr.VI

       Czwartek: 8.45 - 10.30 gr. II

                      10.40 - 12.25 gr. III

sala komputerowa s.3015 w  Centrum Biologii Medycznej.

 

2) dla studentów III roku Kosmetologii

 Poniedziałek: g. 930 - 1115  (od 07 listopada do 02 stycznia 2017r) sala 2018 w CBM, ul.Rokietnicka 8 (wyj. 05.12.2016r., CBM s.1016).