Zasady zaliczenia przedmiotu „Ochrona Własności Intelektualnej”

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym

Poruszane zagadnienia:

 • Własność intelektualna (wprowadzenie, pojęcia)
 • Prawo autorskie (utwór, twórca, prawa osobiste i majątkowe, dozwolony użytek, plagiat)
 • Prawo Własności Przemysłowej (wynalazki i wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe z uwzględnieniem przemysłu farmaceutycznego oraz kosmetycznego)
 • Poszukiwania w bazach danych dostępnych na stronie UPRP

Warunki zaliczenia:

 • Obecność obowiązkowa
 • Aktywne uczestnictwo w zajęciach.
 • Zaprezentowanie informacji dotyczących chronionych dóbr niematerialnych w formie prezentacji,
 • Zaliczenie testu – udzielenie poprawnych odpowiedzi na co najmniej 15 pytań z 25 pytań testowych (60%, test jednokrotnego wyboru, cztery odpowiedzi).

Wyróżniający się w toku nauki studenci mogą być zwolnieni z pisania testu na podstawie aktywności  i zaangażowania w całym cyklu nauczania przedmiotu.

Materiały do zaliczenia:

 1. Notatki z zajęć.
 2. Joanna Banasiuk,Joanna Sieńczyło-Chlabicz (red. naukowy) , Zofia Zawadzka , „Prawo własności intelektualnej” , Wyd. Wolters Kluwer SA, 4, 2015.
 3. Czub Krzysztof, Prawo własności intelektualnej. Zarys wykładu”, Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2016.
 4. Joanna Banasiuk, Joanna Sieńczyło-Chlabicz , (red. naukowy) , Zofia Zawadzka , „Prawo własności intelektualnej” Wydawnictwo: Wolters Kluwer SA, Wydanie: 4, 2015.
 5. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, „Prawo autorskie”, Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2016.
 6. Akty prawne i inne informacje z zakresu ochrony własności przemysłowej dostępne na stronach Urzędu Patentowego RP uprp.pl

Od roku akademickiego 2017/2018 przedmiot  "Ochrona własności intelektualnej" dla wszystkich studentów Wydziału Farmaceutycznego: kierunek Kosmetologia, Farmacja i Analityka Medyczna przedmiot ten prowadzony jest w formie seminaryjnej natomiast  dla studentów kierunku Analityka Kryminalistyczna i Sądowa od roku akademickiego 2018/2019 w formie wykładów.

Osobą odpowiedzialną za przedmiot jest dr Dorota Olender.