Studenci V roku Farmacji

Prosimy o kontakt w semestrze zimowym z promotorami prac magisterskich w celu ustalenia szczegółów związanych z rozpoczęciem realizacji pracy magisterskiej.

Studenci IV roku Farmacji

Zapraszamy do wykonania pracy magisterskiej  w roku akademickim 2021/2022 w naszej Katedrze.
Informacje w sekretariacie Katedry.