Harmonogram zajęć laboratoryjnych z chemii organicznej

w roku akademickim 2020/2021

Semestr Letni

Wykłady "Chemia organiczna"

Wykłady są prowadzone przez prof. dr hab. Andrzeja Gzella w formie zdalnej

 

Wykłady "Ochrona własności intelektualnej"

Wykłady są prowadzone przez dr Dorotę Olender w formie zdalnej

 

Przedmiot obieralny Chemia związków naturalnych

Zajęcia seminaryjne są prowadzone przez dr Annę Pawełczyk w formie zdalnej